Welkom op de OSO Website

Bestuur

Contact

Dirigent

Het Oosterhouts Symfonie Orkest is een enthousiast amateurorkest met zo'n 50 leden.

De ambitie van het orkest is om op een hoog en voor amateurs speelbaar niveau klassiek en eigentijds symfonisch werk te spelen. Om dit hoge niveau te handhaven wordt wekelijks gerepeteerd onder leiding van de professionele dirigent Carlo Nabbe.

Helaas zorgt Corona ervoor dat wij tijdelijk de repetities op een lager pitje hebben moeten zetten. Op dit moment liggen de repetities helemaal stil. Maar zodra het weer kan en is toegestaan, zullen we, waarschijnlijk in een kleinere samenstelling, de repetities weer op gaan pakken. Om te kunnen voldoen aan de huidige corona-regels hebben we moeten uitwijken naar de H.H. Petrus & Pauluskerk in Tilburg (Vierwindenlaan 11). Een concert zit er helaas nog niet in. Dat betekent dat we het geplande najaarsconcert op 22 november 2020 hebben moeten annuleren. Houd onze site in de gaten. Zodra het weer kan, zullen we zeker weer van ons laten horen!

Vacatures

Vrienden

Speellijst

Fotoalbum